BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU: Chịu sức ép từ căng thẳng Đông-Tây, công ty Sequoia Capital chia tách

Các chuyên gia cho rằng giám sát chặt chẽ của Hoa Thịnh Đốn, sự mất lòng tin của Bắc Kinh dẫn đến sự chia tách của đại công ty đầu tư Sequoia Capital