PHÂN TÍCH: Kinh tế Trung Quốc rơi vào trong khủng hoảng sâu hơn do bị nhà nước can thiệp nhiều hơn

Đồng nhân dân tệ yếu đi; nhiều khoản nợ xấu ngân hàng được chuyển cho người dân Trung Quốc và các cổ đông ngoại quốc