BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU: Cuộc bầu cử năm 2024 sẽ trở nên đắt đỏ nhất với các PAC lớn, tiền mờ ám, và ‘nhân tố Trump’

Các chuyên gia thảo luận về cách chi tiêu của các ủy ban hành động chính trị (PAC) lớn, tiền mờ ám, và ‘nhân tố Trump’ có thể khiến năm 2024 trở thành kỳ bầu cử tốn kém nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.