BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU: Cuộc chiến ngầm giữa Chủ nghĩa Reagan và Chủ nghĩa Trump qua cuộc tranh luận GOP hôm 23/08