BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU: Đảng Cộng Hòa chấp nhận việc thu thập phiếu bầu, nhưng một số người lại tỏ ra nghi ngại

Một chiến lược gia theo phái bảo tồn truyền thống nói rằng, ‘Quý vị không muốn gặp bất lợi về chính trị’