BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU: Đảng Dân Chủ chỉ trích phiên điều trần chống ESG của Đảng Cộng Hòa là ‘cuộc tấn công vào tự do kinh tế’

Các nhà phê bình ESG nói rằng ESG đang buộc các doanh nghiệp phải ‘thúc đẩy một nghị trình chính trị cánh tả’