BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU: Điều gì sẽ diễn ra tiếp theo trong cuộc điều tra đàn hặc TT Biden

Các nhà điều tra có thể sẽ tăng cường nỗ lực để có được thông tin từ các quan chức chính phủ về các vấn đề liên quan đến cuộc điều tra.