Ông Vivek Ramaswamy tiết lộ ‘tuyên bố độc lập khỏi Trung Quốc’

Ứng cử viên tổng thống đầy triển vọng thuộc Đảng Cộng Hòa này đã trình bày chi tiết bốn luận điểm trong kế hoạch giúp Mỹ độc lập khỏi Trung Quốc.