Hạ viện nêu tên 3 nhân chứng đầu tiên trong cuộc điều tra đàn hặc Tổng thống Biden

Cuộc điều tra đàn hặc Tổng thống Biden đã có thêm bước tiến triển mới khi Hạ viện chọn ra được ba nhân chứng đầu tiên.