BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU: Facebook đóng trương mục của một cư dân Boston chia sẻ cho The Epoch Times bức thư cảnh báo các mối đe dọa đối với nền dân chủ