Những thư điện tử cho thấy Facebook đã xóa các bài đăng về COVID-19 do áp lực từ Tòa Bạch Ốc