BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU: Ông Trump, ông DeSantis, và những người ủng hộ trong cuộc chiến trên mạng xã hội