BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU: Số lượng cử tri độc lập tăng cao ảnh hưởng thế nào đến cuộc bầu cử năm 2024?