Chính phủ TT Biden hoàn thiện quy tắc cho phép người nhập cư bất hợp pháp từ khi còn nhỏ được ghi danh vào ‘Obamacare’

Hướng dẫn mới dự kiến sẽ cung cấp bảo hiểm cho khoảng 100,000 người nhập cư trong năm tới.