Trung Quốc đang mở rộng mạng lưới căn cứ ở ngoại quốc