Bán đảo Triều Tiên: Bức tường Berlin của cuộc Chiến tranh Lạnh mới

Ông Thạch cho biết, mối quan hệ giữa Nhật Bản, Hoa Kỳ, và Nam Hàn như một hình tam giác, trong đó cạnh yếu nhất là mốt quan hệ Nhật Bản-Nam Hàn.