Bang giao Trung Quốc-Taliban trở nên bền chặt sau khi Afghanistan đồng ý tham gia BRI