Tổng Thanh tra về Tái thiết Afghanistan: Taliban bỏ túi 2.5 tỷ USD viện trợ nhân đạo của người đóng thuế Mỹ

Kiểm toán viên do Quốc hội chỉ định nói với hội đồng của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện rằng ông “không nhận được sự hợp tác” từ chính phủ ông Biden trong việc theo dõi số tiền hàng tỷ USD viện trợ cho Afghanistan đang được chi dùng như thế nào.