Bank of America cảnh báo về tình trạng thất nghiệp sắp xảy ra, khuyến nghị bán cổ phiếu khi giá tăng