Báo cáo: 120 triệu người Mỹ đang sống ở những khu vực có chất lượng không khí kém, có thể rút ngắn tuổi thọ của họ