Báo cáo: Bắc Kinh mở rộng hoạt động kiểm duyệt trên toàn cầu với sự trợ giúp của công nghệ Hoa Kỳ

Báo cáo cho biết nỗ lực kiểm duyệt của Bắc Kinh ‘đặt ra một thách thức lớn đối với các lợi ích về ngoại giao, kinh tế, và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.’