Chuyên gia: Trang web ủng hộ chủ nghĩa Mao đóng cửa cho thấy cuộc tranh đấu quyền lực trong ĐCSTQ