Báo cáo: Bắc Kinh tăng cường sử dụng ‘lệnh cấm xuất cảnh’ đối với người dân