Những người Canada gốc Hoa lên tiếng về ĐCSTQ, nói rằng gia đình của họ ở quê nhà đang bị đe dọa