PHÂN TÍCH: Việc Trung Quốc tăng cường áp dụng ‘các lệnh cấm xuất cảnh’ tạo ra môi trường thù địch cho các công ty ngoại quốc

Chuyên gia nói rằng hành động của Bắc Kinh có thể khiến các công ty ngoại quốc rời bỏ đất nước này càng nhanh