Báo cáo: Các thành phố của Đảng Dân Chủ có tỷ lệ án mạng cao nhất