Hoa Kỳ: Thống đốc tiểu bang Arizona sẽ không thi hành án tử hình đối với tội phạm sát nhân