Báo cáo của Cục Thống kê Lao động: Nền kinh tế Hoa Kỳ có thêm 311,000 việc làm mới