Khảo sát: Hơn một nửa lượng người đi làm Mỹ đang tìm kiếm công việc mới vào năm 2023