Báo cáo kinh tế của Fed: Căng thẳng kinh tế gia tăng khi khả năng tiếp cận tín dụng bị thắt chặt