Báo cáo: Lượng rác thải điện tử vượt xa khả năng tái chế, làm dấy lên lo ngại về môi trường và kinh tế

Theo báo cáo, vào năm 2022, 68 triệu tấn rác thải điện tử được tạo ra trên toàn thế giới nhưng chỉ có khoảng 15.4 triệu tấn được tái chế.