California: Một vệt dầu loang xuất hiện ở ngoài khơi bờ biển Huntington Beach

Lực lượng Tuần duyên cho biết vệt loang dài 2.5 dặm và rộng 0.5 dặm, nhưng không xác định được nguồn gốc.