Ông Elon Musk cùng hơn 1,000 chuyên gia kêu gọi tạm dừng phát triển AI nâng cao