Taliban đạt thỏa thuận với Trung Quốc và Pakistan về kế hoạch mở rộng BRI sang Afghanistan