Báo cáo: Nguồn vũ khí đạn dược của Hoa Kỳ sẽ cạn kiệt trong cuộc chiến với Trung Quốc