Mối đe dọa này từ Trung Quốc có thể sát hại hàng chục ngàn người Mỹ