The Epoch Times ra mắt Battlefields — những câu chuyện có thật từ các cựu chiến binh và những người ứng phó khẩn cấp