Báo cáo quân sự của Hoa Kỳ: ISIS sẽ hoạt động ‘vô thời hạn’