Các tập đoàn công nghệ sử dụng danh sách Intel của chính phủ nhắm vào những người theo thuyết thượng tôn da trắng