Báo cáo Rasmussen: Cựu TT Trump dẫn trước TT Biden 10 điểm trong cuộc thăm dò bầu cử mới nhất

Vị ứng cử viên Đảng Cộng Hòa này cũng đang dẫn trước Tổng thống Biden tại bảy tiểu bang dao động.