Châu Á tăng trưởng nhanh hơn Trung Quốc

Báo cáo triển vọng mới nhất của Ngân hàng Phát triển Á Châu cho thấy tầm quan trọng kinh tế của Trung Quốc ở châu Á đang giảm dần.