Chủ tịch chiến dịch tranh cử cho biết các vấn đề pháp lý của cựu TT Trump sẽ không nằm trong nỗ lực tái tranh cử của TT Biden