Cuộc thăm dò: Hơn 1/3 người trưởng thành ở Hoa Kỳ nói rằng sự đắc cử của TT Biden là bất hợp pháp

Kết quả của cuộc khảo sát này trùng khớp với kết quả của cuộc thăm dò của CNN được thực hiện hồi tháng 07/2023.