Báo cáo: Tất cả các tỉnh bang Canada đều tụt xuống nửa cuối trong bảng xếp hạng tự do kinh tế Bắc Mỹ

Một trong các đồng tác giả báo cáo cho biết quỹ đạo tự do kinh tế ở Canada có thể dẫn đến sự suy yếu về tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng trong tương lai.