Báo cáo: Trung Quốc điều hơn 1,700 chiến đấu cơ xâm phạm vùng phòng không Đài Loan trong năm 2022