Báo cáo: Tỷ lệ người Mỹ quan tâm đến việc mua xe điện giảm lần đầu tiên kể từ năm 2021

Sự quan tâm đến xe điện ở những người mua chiếc xe đầu tiên của họ thấp hơn rõ rệt so với những người đã có xe.