Báo cáo vừa được công bố: Tình báo Canada từng cảnh báo về sự can thiệp của Trung Quốc 37 năm trước