Thủ tướng Trudeau bác bỏ khả năng nối lại tình hữu nghị với Trung Quốc