Bất chấp những cuộc thảo luận về thoái vốn, các quỹ hưu trí khu vực công của Hoa Kỳ vẫn đổ hàng tỷ USD vào Trung Quốc

Tòa Bạch Ốc muốn hạn chế các khoản đầu tư của Hoa Kỳ vào Trung Quốc, nhưng các nhà phê bình cho rằng những nỗ lực này chưa đi đủ xa.