Quá trình tách rời khỏi Trung Quốc hiện đang diễn ra như thế nào?

Những nỗ lực của Hoa Kỳ, châu Âu, và Nhật Bản nhằm phá vỡ sự phụ thuộc của họ vào thương mại Trung Quốc dường như đang tiến triển.